Reglement

 1. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2016 wordt georganiseerd door Golazo Sports en SGC in samenwerking met Stad Gent en de KBWB volgens de reglementen van de UCI.
 2. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2016 wordt verreden van 15 tot en met 20 november 2016.
 3. De organisator van deze zesdaagse heeft een programma samengesteld dat in overeenstemming is met de reglementen van de UCI. Het volledige programma is gepubliceerd in het officiële programmaboek, dat aan alle deelnemers en officiëlen wordt overhandigd.
 4. De organisatie is bereikbaar via Golazo Sports nv, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, België – Tel : 0032 11 45 99 00 – Fax : 0032 11 45 99 10 –

E-mail : info@golazo.com – Website : www.lottozesdaagse.be.

 1. De permanentie bij de start (inschrijving en accreditatie) bevindt zich in het Kuipke te Gent (Citadelpark), en vindt plaats op dinsdag 15 november 2016 van 13 uur tot 15 uur.
 2. De vergadering van de UCI/KBWB commissarissen met de renners en de organisatoren vindt plaats op dinsdag 15 november 2016 om 15 uur in de cafetaria van het Kuipke te Gent.
 3. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent voor eliterenners wordt betwist door ploegen van twee renners, die truitjes moeten dragen in overeenstemming met artikel 1.3.044 (UCI-reglement) en met dezelfde rugnummers.
 4. Deze Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent wordt gereden op een wielerbaan van 166,66 meter lengte.
 5. Het aantal deelnemende ploegen wordt bepaald door de organisator in functie van de lengte van de baan, zijnde maximaal 13 ploegen.
 6. Bij het begin van iedere ploegkoers zullen alle ploegen op het scorebord vertrekken van nul. Na het einde van iedere ploegkoers zal op het scorebord de algemene stand van dat moment verschijnen. Op de slotdag zal tijdens de finale op het scorebord voortdurend de algemene stand van de zesdaagse te zien zijn.
 7. Bij een door de commissarissen erkend mechanisch defect of de val van een renner zal de getroffen ploeg recht hebben op een neutralisatie van 1,5 kilometer, zijnde het aantal ronden dat het dichtst deze afstand benadert. Het betreffen hier 9 ronden. Wanneer het mechanisch defect niet wordt erkend en ook aan het einde van een neutralisatieperiode, moet een van de renners uit de betrokken ploeg de wedstrijd voor de volle honderd procent betwisten en dit vanaf de positie die was verworven op het ogenblik van het incident. Zoniet zullen alle verloren ronden worden aangerekend.
 8. De gewonnen ronden van een ploeg waarvan een der renners is geneutraliseerd, zullen slechts toegekend worden wanneer de renner die in de wedstrijd is gebleven de volle afstand heeft gereden, dat wil zeggen wanneer hij geen enkele aflossing heeft overgeslagen.
 9. Bij de ploegkoers die over een bepaalde tijd wordt gereden, moet de ploeg die tot één renner is herleid, de wedstrijd op tien ronden van het einde verlaten.
 10. De wedstrijdleider heeft het recht om in overleg met de commissarissen een voorlopige ploeg te vormen met renners van wie de partner is geneutraliseerd. Deze voorlopige ploeg moet met dezelfde trui en rugnummer rijden. Om de positie van een voorlopige ploeg te bepalen, worden de ronden van de twee oorspronkelijke ploegen opgeteld, zonodig afgerond naar beneden tot een even getal en daarna gedeeld door twee.
  Wanneer een voorlopige ploeg wordt opgeheven, worden de gewonnen punten in de algemene rangschikking verrekend voor rekening van de oorspronkelijke ploegen.
 11. Wanneer een renner geneutraliseerd wordt, moet zijn ploegmaat de aan de gang zijnde ploegkoers betwisten volgens de artikels 3.2.235 en 3.2.236 van de UCI-reglementen. Wanneer de geneutraliseerde renner niet in staat is tijdens de volgende ploegkoers mee te rijden, wordt de ploeg in zijn geheel geneutraliseerd. Na de ploegkoers wordt de geneutraliseerde ploeg op gelijke hoogte geplaatst van de ploeg die het dichtst geklasseerd was op het ogenblik dat de ploegkoers begon, inbegrepen het aantal verloren ronden van deze laatste ploeg tijdens de laatste ploegkoers. Gewonnen ronden worden niet in rekening genomen. Bovendien zal de geneutraliseerde ploeg een ronde verlies aangerekend worden.
 12. De wedstrijddokter mag een renner voor maximaal 36 uren neutraliseren. Nadien wordt de betrokken renner uit de wedstrijd genomen.
 13. Wanneer een renner opgeeft, wordt de ploeg opgeheven. De overgebleven renner neemt deel aan de individuele nummers. Wanneer hij binnen de 48 uren niet is opgenomen in een nieuw gevormde ploeg, moet hij de wedstrijd verlaten.
 14. Wanneer een nieuwe ploeg gevormd wordt, zal hun positie in de wedstrijd bepaald worden door de best geplaatste verdwenen ploeg, plus een strafronde. De behaalde punten van de twee verdwenen ploegen worden opgeteld en door twee gedeeld.
 15. Te winnen punten :

.. Tijdrit (166 m)………………       10-6-5-4-3-2

.. Ploegafvalling………………       20-12-10-8-6-4

.. Ploegtijdrit (500 m)……….       20-12-10-8-6-4

.. Ploegkoers…………………..       20-12-10-8-6-4

.. Supersprint………………….       10-6-5-4-3-2           

Derny (reeks + finale)…….       5-4-3-2-1

.. Puntenkoers …………………       10-6-5-4-3-2

.. Scratch …………………………       10-6-5-4-3-2 

 1. Voor iedere schijf van 100 punten wordt een bonusronde toegekend. Dit geldt tot aan de start van de finale ploegkoers.
 2. Tijdens de finale ploegkoers wordt tijdens de laatste vijftig ronden, om de tien ronden een klassementsprint betwist voor 10, 6, 4 en 2 punten.
 3. Alle behaalde punten in de individuele en ploegenwedstrijden tellen mee voor het algemeen klassement.
 4. Alle gewonnen of verloren ronden worden onmiddellijk verrekend in het algemeen klassement. In de afvalling (individueel of per ploeg), puntenkoers, supersprint, scratch, tijdritten en dernykoersen kunnen geen ronden gewonnen of verloren worden voor het algemeen klassement.
 5. Iedere dag wordt behalve een dagklassement ook een algemene stand opgemaakt met vermelding van het aantal gewonnen ronden en behaalde punten. Het totaal van de afgelegde ronden bepaalt de eindstand. Het puntentotaal bepaalt de plaats van de ploegen die in dezelfde ronde eindigen. Bij gelijkheid van ronden en punten is de plaats in de eindsprint van de finale bepalend voor de eindzege.
 6. Dit reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door het College van Commissarissen op voorstel van en in overleg met de organisatie.
 7. Door deelname aan de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2016 erkennen de renners, en hun begeleiders, dat zij kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn geheel aanvaarden.
 8. Alle technische gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door het College van Commissarissen in overleg met de organisatie beslecht worden. Over alle overige gevallen zal door de organisatoren worden beslist.